Demstrup AutotranSport tilbyder

Vi udfører transport af:

  • Asfalt, sand, grus, jord mv. i tip-biler.

  • Oplagring af kundevarer i lagerhal, samt omlæsning af disse.

  • Div. kranopgaver, blokvognstransporter og specialbiler.

  • Indblæsning af alle former for løst gods, i silo-bil fx. sand, kalk cement, silika, aske og foderprodukter.

Vi vil til enhver tid fremstå og kendetegnes som en pålidelig og fleksibel samarbejdspartner og transportør, derudover er vi:

  • Punktlige

  • Ansvarsbevidste

  • Holder hvad vi lover

  • Kvaliteten er i top

Vi sætter en ære i at leve op til kunders krav og forventninger til vore produkter, kvalitet, og service

Demstrup Auto

Kontakt os på mail eller ring til os på:

  8666 7096

Ansvarsbegrænsning

Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt, og for forsinkelse til fragtbeløbet. 

Ansvar som formidler udgør maksimalt SDR 50.000,00 pr. ordre. For lageropgaver gælder i henhold til NSAB 2000 § 27 c, litra 3, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager.
Særlig opmærksomhed henledes på NSAB 2000 § 30, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret efter NSAB 2000 § 14, omfatter såvel aktuelle, som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser i.h.t. NSAB 2000 § 10.

Leveret af